Vinkit

Työura sairaanhoitajana

Posted by Roger on May 16, 2015
Vinkit / Comments Off on Työura sairaanhoitajana

Sairaanhoitajan ala oli perinteisesti yksi muutamasta ammattivaihtoehdoista naisille. Ellei tyttö sopinut sihteeriksi, niin vaihtoehtona oli sairaanhoitajaksi lukeminen. Onneksi nuo ajat ovat jo kaukana takana.

Muutamia vuosia sitten hoitoalan työt alkoivat kiinnostaa sekä miehiä että naisia toisestakin syystä: alalla oletettiin olevan aina töitä, eikä palkkauskaan ollut huono tehtaisiin ja kauppoihin verrattuna. Laman iskiessä teollisuuteen seurauksena oli työpaikkojen menetyksiä (lue lisää aiheesta artikkelissa Työmarkkinoiden nykytila Suomessa), jolloin moni koulutti itsensä uudelleen hakeutuen hoitoalalle.

Sairaanhoitoala tarjoaa monia mahdollisuuksia erilaisiin työkohteisiin. Koulutus on ammatti(korkea)koulutuksen tasoa ja saattaa kestää vain muutaman vuoden. Erikoistuminen vie muutaman vuoden lisää, mutta kuten ymmärrettävää, se auttaa työtarjouksien määrään sekä parempaan palkkatasoon. Kasvavan vanhusten määrän lisääntyessä hoitajia tarvitaan erityisesti tämän alan töissä, mutta erikoistumisen kautta voit päästä hoitamaan mieleistäsi ikäryhmää, vaivaa tai muuta ryhmää.

Oletko valmis hoitajaksi?

Sairaanhoitajan ammatti on toisinaan ruumiillisesti raskasta sekä henkisesti kuluttavaa. Elämän tragediat saattavat kuulua jokaviikkoiseen työhön, vaikkakin hoitoala on etupäässä paranemista ja terveyttä edistävä ammatti. Työkenttänä sairaanhoitajilla ovat joko sairaalat tai lääkäreiden klinikat. Sairaanhoitajat toimivat myös kotona hoidettavien parissa, jolloin jokainen päivä tuo toimiin uudenlaiset haasteet.

Sairaanhoitajan työ muuttuu vuosittain paljolti poliittisista vaikutteista, sekä eri hoitomenetelmien suosimisista tai niiden hylkäämisistä. Kun rahapolitiikka määrää hoitojen kutistamista, ovat sairaanhoitajat lääkäreiden tavoin kompromissien edessä. Jos valitset sairaanhoitoalan kutsumusammatiksesi, tulet pian kokemaan paineita, joiden parissa työnteko varsinkin alimmin palkatuilla aloilla on hyvin raskasta.

Työura IT-alalla

Posted by Roger on May 03, 2015
Vinkit / Comments Off on Työura IT-alalla

IT eli informaatioteknologia on verrattain uusi työllisyysalue, joka työllistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. IT ei kata vain työllisyyttä, vaan monellekin se edustaa jokapäiväistä kanssakäyntiä kaikilla elämän alueilla, joissa kommunikointi tapahtuu koneellisesti ilman puhelinta tai asioiden hoitamista kasvotusten.

IT-alan työllisyysmahdollisuuksien on todettu vaihtelevan huimasti ainakin kahdesta eri syystä:

Koulutus turvaa työllistymisen

Ammatillinen koulutus katsotaan keskiasteen koulutukseksi, joka on alin mahdollinen koulutus alalle. Opistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneet vastaavat koulutukseltaan seuraavaa astetta, ja ehkäpä sitä voidaan kutsua jatkokoulutukseksi alalle. Korkein koulutustaso on korkeakoulusta valmistuneet yliopistotason ammattilaiset.

Parhaimmat työllistämismahdollisuudet olivat yliopistokoulutuksen saanneilla – heistä on melkeinpä jo pulaa IT-alalla, sillä kehitys on huimaavaa, eikä koulutusta pidä jättää vanhenemaan edes tällä tasolla. Hyviin työmahdollisuuksiin pääsivät käsiksi myös ammattikorkeakoulun suorittaneet. Selvästi jo työttömyyden piiriin jäivät ne, joilla oli takanaan pelkästään lukio- tai ammatillinen suoritus.

Työtarjonta vaihtelee maakunnittain

Toinen vahvasti vaikuttava seikka jakaa maan alueittain. IT-alan työttömyyttä on vähiten Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla sekä Varsinais-Suomessa. Kannattaa siis tehdä omatoiminen tutkimustyöalueelle, joilla on hyvät työmahdollisuudet alasta kiinnostuttuasi ja myös välttää mahdollisia työttömyyden vaikeimpia kuntia, kuten esimerkiksi Lahtea.

IT-ala ei sovi kaikille, joten sinne ei pidä hankkiutua, ellet tunne olevasi sopiva alan tarjoamaan työhön. Tämän selvitettyäsi olisi syytä hankkia itsellesi paras mahdollinen korkeatason koulutus, ja hakeutua alueille, jossa on parhaat työtarjoukset sekä paras palkkataso.