iPhone 13 Pro Max ja lisävarusteet

Posted by Jeramie Bergstrom on June 13, 2022
Uncategorized / Comments Off on iPhone 13 Pro Max ja lisävarusteet

Pro Max-puhelimesi on tehokas työväline sekä viihdekeskus ja sillä on tärkeä osa arjen sujuvuudessa. Siitä on siksi tullut hyvin suosittu ympäri maailmaa, erityisesti sen kamerateknologian vuoksi. Saadaksesi lisätietoa Pro Maxin kolmoiskameran käyttömahdollisuuksista, seuraa tätä linkkiä artikkeliin testikokemuksista.

Jotta saisit tästä laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn ja laajentaaksesi sen käyttömahdollisuuksia, kannattaa harkita huolella mitä lisäulottuvuuksia puhelimen avuksi hankittavat lisävarusteet voivat tuoda puhelimellesi.

Mitä lisävarusteita tarvitset?

Koska puhelimesi on tärkeä osa työtä ja arkea, se kannattaa suojata mahdollisimman hyvin iskuilta, naarmuilta ja säröiltä. Siksi on viisasta hankkia suojakuoret, kannet ja näytön suojat heti puhelimen hankittuaan. Pieni sijoitus näihin todellakin kannattaa, sillä ne maksavat itsensä takaisin jo pelkästään puhelimen jälleenmyyntiarvoa ajatellen.

Kuulokkeet lisäävät myös huomattavasti puhelimesi käyttömukavuutta. On järkevää miettiä, mihin kaikkeen sitä käytät ja hankkia juuri sinulle ja käyttötarkoituksiisi sopivat kuulokkeet. Niiden ansiosta voit puhua puheluita, kuunnella musiikkia tai äänikirjoja tai katsoa videoita saaden samaan aikaan kädet vapaiksi etkä häiritse lähiympäristöä.

Latureita kannattaa myös hankkia useampia kuin yksi. Voit pitää yhden aina työpaikalla, yhden autossa ja vaikka yhden joka huoneessa. Näin helpotat arkeasi, ja voit pitää puhelimesi aina ladattuna ja käyttövalmiina tuleviin hetkiin.

Mitä lisävarusteita haluat lisäksi?

Pro Maxin käyttömahdollisuudet laajenevat entisestään, kun tutustut saatavilla olevien lisävarusteiden laajaan valikoimaan. Saat arvokkaasta puhelimestasi kaiken hyödyn ja huvin irti ja niiden ansiosta koko maailma on vain muutaman klikkauksen päässä.

Ensiavun merkitys

Posted by Jeramie Bergstrom on October 23, 2020
Vinkit / Comments Off on Ensiavun merkitys

Kun tapahtuu äkillinen loukkaantuminen tai onnettomuus, sairastuminen tai sairaskohtaus, tarvitaan pikaista ensiapua. Apu voi esimerkiksi estää pahemman loukkaantumisen, vähentää kipuja ja muita oireita, ja vakavimmissa tapauksissa sillä voidaan jopa pelastaa henkiä. Ensiaputietojen ja -taitojen merkitystä ei voi korostaa liikaa, ja itse kunkin kannattaa panostaa tietojensa ajantasaisuuteen ja taitojensa harjoitteluun. Tositilanteita varten niin kotoa, harrastuksista, autosta kuin työpaikalta tulisi löytyä tietty valikoima myös hyvälaatuisia ja toimivia ensiaputarvikkeita.

Tärkeitä taitoja

Elämän aikana ensiaputaidot voivat tulla tarpeeseen varoittamatta niin kotona, kyläpaikassa, tien päällä kuin töissä asiakastapaamisessa. Hätätilanteissa soitto hätäkeskukseen tulee tehdä viivyttelemättä, mutta myös ensiapu voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi. Erilaisten haavojen sitominen ja verenvuodon tyrehdyttäminen painamalla on syytä hallita. Jos uhri on ollut onnettomuudessa tai löydät ihmisen tajuttomana, on tärkeää osata huolehtia hengityksen turvaamisesta. Vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii ripeyttä ja tekniikan tuntemista. Elottomalta vaikuttava henkilö voi tarvita painelu-puhalluselvytystä.

Harjoittele ja tutustu apuvälineisiin

Koska hätätilanne voi tulla vastaan milloin tahansa, viisas opettelee jo ennen tositilanteita ja pitää ensiaputaitonsa päivitettynä. Teoriatietoa löytää netistä helposti. Pelkän lukemisen lisäksi kannattaa kuitenkin osallistua myös ensiapukursseille, sillä niillä esimerkiksi painelu-puhalluselvytystä ja Heimlichin otetta pääsee harjoittelemaan käytännössä elvytysnukkejen ja harjoitusliivien avulla. Samoin pääset harjoittelemaan jo monista julkisista tiloista ja työpaikoilta löytyvän defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Laite, josta voit lukea täältä lisää, on korvaamattoman tärkeä sydämenpysähdyksen kohdatessa.

Turvalliset työpaikat

Posted by Jeramie Bergstrom on December 23, 2019
Vinkit / Comments Off on Turvalliset työpaikat

Työturvallisuus on nykypäivänä onneksi asia, johon yrityksissä panostetaan yhä enemmän. Työturvallisuudesta huolehtiminen perustuu sekä lainsäädäntöön – esimerkiksi työturvallisuuslakiin ja työpaikan omaan oma-aloitteiseen turvallisuuden hallintaan. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa työturvallisuudesta ja sen edistämisestä. Tämän lisäksi esimiehillä on tärkeä rooli siinä, että he voivat johtaa alaistensa käytäntöjen turvallisuutta. Suomessa on myös työturvallisuuskortti-koulutusta, joka on kehitetty juuri työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudessa on pitkälti kyse riskienhallinnasta ja ennaltaehkäisystä. Alasta ja työpaikasta riippuu paljon se, minkälaisia riskejä juuri kyseisellä työpaikalla on. On myös hyvä huomata, että fyysisten ongelmien ehkäisemisen lisäksi huomiota tulee kiinnittää henkiseen hyvinvointiin ja siihen, että työpaikka on turvallinen myös tästä näkökulmasta.

Ensiapukoulutus ja -välineet tulee pitää ajan tasalla

Vaikka ennaltaehkäisy on ykkösasia työturvallisuudessa, kaikkia vahinkoja ja tapaturmia ei kuitenkaan voida estää. Siksi on tärkeää, että yrityksestä löytyy taitoa ja tietoa toimia, jos jotain tapahtuu. Yksi tärkeä asia on se, että henkilöstö pääsee osallistumaan ensiapukoulutukseen. Työpaikalla tulee lisäksi olla tarvittava ensiaputarvikkeisto. Kannattaa pohtia, millaisiin muihin ensiaputarvikkeisiin kannattaa panostaa tavanomaisten laastareiden, siteiden ja silmähuuhteiden lisäksi. Nykypäivänä yritykseen on mahdollista ostaa mitä erilaisimpia ensiaputarvikkeita ja -teknologiaa. Esimerkiksi defibrillaattori voi pelastaa sydänkohtauksen tai muun sairauskohtauksen saaneen henkilön hengen. Lisätietoja löytyy osoitteesta ensiaputarvike.fi. Lisäksi on tärkeää, että kaikki työntekijät tietävät, mistä ensiaputarvikkeet löytyvät. Onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa jokainen hetki on ratkaiseva.

Työturvallisuuden tulisi kuulua yrityksen ykkösprioriteetteihin

Työturvallisuus on tärkeää inhimillisen kärsimyksen välttämisen lisäksi yritysten talouden ja prosessien optimaalisen toiminnan kannalta. Sairauslomakustannukset muodostavat merkittävän taloudellisen menoerän ja kaikki toimenpiteet, joilla niitä voidaan välttää, kantavat hedelmää myös rahallisesti. Kuluja aiheutuu myös siitä, että sairauspoissaolon pitkittyessä voidaan joutua palkkaamaan sijainen sairastuneen poissaolon ajaksi. Työntekijät osaavat arvostaa työnantajaa, joka välittää heidän hyvinvoinnistaan ja tekee parhaansa työturvallisuuden parantamiseksi. Ja kuten edellä jo kerroimme, työturvallisuus on lakisääteistä ja sen toteutumista valvotaan. Työturvallisuudesta välinpitämätön yritys voikin pian huomata olevansa vaikeuksissa viranomaisten kanssa, eikä tämä tee todellakaan hyvää yrityksen maineelle ja brändille. Turvallisuudesta huolehtimisen kulut ovat verrattain pienet ja ne maksavat itsensä ajan saatossa takaisin.

Verkkomarkkinointi nyt

Posted by Jeramie Bergstrom on February 19, 2017
Vinkit / Comments Off on Verkkomarkkinointi nyt

network_marketing_149337569Mainosten tehokkuus perinteisessä mediassa on heikentynyt viime vuosina merkittävästi lehtien levikkien pienentyessä ja television katselun vähentyessä. Voidaan jopa väittää, että perinteinen mainostaminen saavuttaa vähemmän yleisöä ja on sen lisäksi tehottomampaa. Räätälöity, yksilöllinen mainosviestintä on mahdotonta televisiossa tai lehtien palstoilla, ja vaikka kohderyhmille markkinointi onnistuukin, on nk. ”call to action” on vaikeampaa. Näin ollen Internetissä mainostamisella on paljon etuja. Käyttäjädatan avulla voidaan kohdistaa kävijälle sopivia ja osuvia mainoksia, ja mainoksia klikkaamalla pääsee hetkessä ostamaan tai ainakin tutkimaan mainostettua tuotetta tai palvelua.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa voi mainostaa monella tavalla. Helpoin vaihtoehto on mainosbannereiden ostaminen sivustoille. Sosiaalisen median sivustot keräävät asiakkaistaan erityisen paljon tietoa, minkä takia sivustoilla kohdistettu mainonta on tehokasta. Sosiaalisessa mediassa voi mainostaa myös rakentamalla some-imagon yrityksellesi, tuotteellesi tai jopa itsellesi. Facebookissa voi perustaa henkilöprofiilien lisäksi profiileita yrityksille ja kaupoille. Myös esimerkiksi Twitterin avulla voit saada lisähuomiota yrityksesi tuotteille. Paras strategia on yleensä tuottaa profiileihisi kiinnostavaa sisältöä, joka ei ole suoraan kytköksissä tarjoamaasi sisältöön. Näin potentiaaliset asiakkaat alkavat seurata sivuasi puhtaasta mielenkiinnosta ja tutustuvat samalla tuotteisiisi luonnollisella tavalla.

Aikakausilehtien nettisivut

Lehdissä mainostaminen tuomittiin artikkelin alussa heikoksi, mutta poikkeuksena ovat aikakausilehtien nettisivut. Aikakausilehtien nettisivut keräävät paljon tietoa käyttäjistään, ja pystyvät kohdistamaan mainoksia kustannustehokkaasti. Mainoksia voi myös kohdistaa tiettyjä aihealueita koskeviin uutisiin, jolloin tietynlaisista asioista kiinnostuneet lukijat näkevät mainoksesi. Aikakausilehtien nettisivut toimivat myös yrityksesi imagon rakentajana. Voit vaikuttaa yrityksesi imagoon julkaisemalla yrityksesi mainoksia sen toimintaan sopivissa lehdissä.

Arvostelusivustot ja palveluita listaavat sivustot

Internet on täynnä erilaisia palveluita, joten on varsin luonnollista, että syntyy myös palveluita listaavia ja arvostelevia palveluita. Näiltä sivustoilla käyttäjät voivat vertailla palveluita toisiinsa ja löytää parhaat tarjoukset. Oman yrityksen palvelut voi olla hyvä saada esille tällaisella sivustolla. Esimerkiksi nettikasinolla olisi hyvä olla profiili vertailusivustolla kuten Nettikasino 24/7.

Mainosbannerit

Mainosbannerit ovat perinteisin tapa mainostaa netissä. Mainosbannereita voi ostaa yksittäisille sivustoille, kuten edellä mainituille aikakausilehtien sivustoille tai vaikka jollekin keskustelupalstalle tai jonkin yhdistyksen nettisivulle. Mainosbannereita voi ostaa myös mainosvälittäjien kautta. Mainosvälittäjät laittavat mainoksiasi asiakassivustoilleen, ja näkyvyys on erittäin laaja. Bannerimainonta mahdollistaa myös tehokkaan kohdistamisen asiakastietojen avulla.

Kuinka taksi-yrittäjänä jäädä asiakkaan mieleen

Posted by Jeramie Bergstrom on September 02, 2016
Vinkit / Comments Off on Kuinka taksi-yrittäjänä jäädä asiakkaan mieleen

taxi_113840083

Mistä on hyvä palvelukokemus tehty? Asiakaslähtöisyydestä, asiakkaan kohtaamisesta ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä, sanoisi opas jos toinenkin. Ja tietenkin kyseessä ollessa taksi-palvelu, oikeaan määränpäähän pääsystä järkevässä ajassa.

Jokainen matkustaja on erilainen ja kokenut kuljettaja tietää, kuinka asiakkaan kanssa toimia. Osa asiakkaista on puheliaita ja jutustelee mieluusti koko ajomatkan ajan, mutta osa asiakkaista haluaa istua rauhassa ja vetää henkeä. Palvelukokemuksen tasoon ja asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat perusasiat, kuten kuljettajan ja auton siisteys, päästiinkö perille kommelluksitta ja osasiko kuljettaja perille omin avuin, vai tarvitsiko kyytiläisen osallistua kartan lukuun ja ohjeistamiseen. Asiakas olettaa taksiin istuessaan olevansa ammattilaisen käsissä ja uskoo, että kuski tuntee kaupungin, jossa hän ajaa kuin omat taskunsa.

Mainostilan ja liikelahjojen hyödyntäminen

Monessa taksissa on nykyään mainostilaa ja jopa näytöt, joilla erilaista mainosmateriaalia näyttää. On tärkeää miettiä kuinka erilaiset mainostettavat tuotteet sopivat taksin asiakaskuntaan. Vaikka asiakaskirjo onkin laaja, voi mainoksilla luoda lisäarvoa mutta pahimmassa tapauksessa ärsyttää. Jos mainostettava tuote herättää katsojan mielenkiinnon voi olla hyvä tarjota etu, jonka saa ainoastaan kyseisen taksi-yrittäjän kyydissä ollessaan. Näin mahdollisista mainoskumppanuuksista hyötyy sekä asiakas, taksi-yritys että mainostaja. Liikelahjat auttavat muistamaan hyväksi todetun yrityksen nimen myöhemminkin. Lahja voi olla pieni tuote kuten makeinen, avaimenperä, nokkela käyntikortti tai joku muu pieni esine, jossa on yrityksen nimi ja mahdollisesti puhelinnumero.

Henkilökohtaista ja sujuvaa palvelua

Kuljettaja voi palvelukokemusta parantaakseen kysyä asiakkaalta, josko hän tarvitsee mahdolliselle paluumatkalle kuljetusta ja näin asiakas voi halutessaan matkustaa saman auton ja kuljettajan kyydissä takaisin esimerkiksi toimistolle palaverin päätyttyä. Toisinaan tämä voi olla nopeampaa asiakkaalle, varsinkin jos matkustaa ruuhka-aikaan, jolloin autoa saattaa joutua odottamaan pitkiäkin aikoja. Lisäksi kuljettajalla on näin tiedossa ajo, eikä uutta asiakasta tarvitse välttämättä hakea tolpan kautta.

Hyvää kuljettajaa asiakas käyttää mielellään uudelleen ja jos palvelu on kohdallaan, soittaa asiakas mielellään tutulle kuljettajalle suoraan, jos se suinkin on mahdollista. Tarjotessaan enemmän henkilökohtaista palvelua saa taksi-yrittäjä itselleen mahdollisia kanta-asiakkaita ja hyvä sana kiirii varmasti muidenkin asiakkaiden korviin.

Internet on yrityksen tärkein työkalu

Posted by Jeramie Bergstrom on July 21, 2016
Vinkit / Comments Off on Internet on yrityksen tärkein työkalu

shutterstock_277349714 Internetin alkutaipaleella moni yritys perusti verkkosivuja, mutta ne eivät toimineet kentällä kovin aktiivisesti. Tietoja päiviteltiin kun ehdittiin ja sivustot olivat usein raakileita. Teknologian kehityksen ja sosiaalisen median suosion myötä alkoi netissä kuhina, mutta osalle yrityksiä markkinoinnin hoitaminen kunnialla loppuun asti oli vaivalloista. Moni ei huomioinut sitä faktaa, että yrityksen oleminen netissä ei riittänyt, vaan asiakaspalautteisiin ja mediassa näkyviin positiivisiin sekä negatiivisiin viesteihin tuli reagoida heti. Nykyisin suurimmalla osalla yrityksiä netin mainonnasta ja asiakaspalvelusta vastaa erillinen yksikkö tai se on ulkoistettu alan ammattilaisille. Internet on huikea mahdollisuus lyödä itsensä läpi, mutta se vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja uuden prosessointia.

Matkailu

Internet on pullollaan erilaisia hakupalveluita lentomatkoja ja lomamatkoja varten. Suurimmaksi osaksi liikeideat pohjautuvat halpojen lentojen etsimiseen, eikä grafiikalle tai muille ekstroille ole annettu juuri huomiota. Momondo on tehnyt halpojen lentojen etsimisestä astetta tyylikkäämpää ja monipuolisempaa. Lentojen lisäksi hyvin rakennetulta sivustolta löytyy majoituspalveluita ja autonvuokrausta, ajankohtaisia matkavinkkejä eri kaupungeista ja hakupalveluita itselle sopivaan matkailuun. Taulukon avulla on helppo tarkastella haettujen lentojen hinnanvaihteluja aikajanalla ja tutkia eri lentojen parhaita puolia. Momondossa yhdistyy matkailusivusto ja matkansuunnittelu silmää miellyttäen.

Yrityslahjat

Yrityslahja käsitteenä saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta Axonprofil on päivittänyt koko homman tälle vuosikymmenelle. Yrityksen verkkosivu on selkeä ja helppokäyttöinen. Omalle yritykselle sopivan tuotteen löytyminen ja tilauksen helppous onkin yrityksen punainen lanka. Lahjaviidakossa voi seikkailla eri teemojen avulla. Axonprofilin tuotteet ovat korkealaatuisia, kuten liikelahjojen alalla kuuluukin. Ostosten tekeminen ja yhteydenotto asiakaspalveluun onnistuu vaivattomasti. Kokonaiskuva sivuista on tyylikäs kuten ovat myös yrityksen tuotteet. On ilo tehdä ostoksia, kun tuotteet ovat laadukkaita sekä edullisia ja kaikki tiedot on eritelty yksityiskohtaisesti.

Vaatteet

Moni kaupungin ketjuliike, jopa ruotsalaisjätti H&M, jää kilpailussa auttamattomasti jälkeen kun tarkastelee Nelly.fi:n valikoimaa ja palvelua. Sivuston tuntuvat tarjoukset, nopeat toimitukset, helpot palautukset unohtamatta usein vaihtuvaa valikoimaa vetävät pisteet kotiin.

Media

Helsingin sanomat on olennainen osa lähes miljoonan suomalaisen aamua kahvikupillisen kera nautittuna. Hesari on onnistunut sopeutumaan erinomaisesti digitaaliseen kilpailuun. Näköislehti ja maksullinen uutispalvelu on nyt monelle arkipäivää siinä missä kahiseva sanomalehti aiemmin.

Tämän päivän suosituimmat toimenkuvat ja työpaikat Suomessa

Posted by Jeramie Bergstrom on July 18, 2016
Vinkit / Comments Off on Tämän päivän suosituimmat toimenkuvat ja työpaikat Suomessa

Talouselämä-lehti julkaisi vuoden 2016 alussa uusimman Suomen suosituimpien työnantajien listan. Tämän tutkimuksen valossa työnantajien parhaimmiston kärkeen nousee yrityksiä, jotka edustavat vähittäiskaupan alaa, ravitsemusalaa, informaatioteknologiaa ja terveydenhuoltoalaa. Eniten avoimia työpaikkoja on tarjolla terveysalalla, sillä esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia tarvitaan kaiken aikaa lisää. Opettajia palkataan myös kaikilla Suomen paikkakunnilla vuosittain lisää, joten jos ura opinahjossa kiinnostaa, töitä saa melko varmasti. Suosituimpien työpaikkojen listalle on noussut monta vuotta peräkkäin eräs tamperelainen ohjelmistotalo, eikä ihme, sillä onhan Suomella maailmallakin maine teknologian kehtona. Koodaus ja tekninen osaaminen on kovassa huudossa, ja jo alakoululaisille opetetaan ohjelmointia. Tulevaisuuden ammateissa tämäntyyppisistä taidoista tulee olemaan varmasti hyötyä.Jos pohditaan tulevaisuuden ammatteja ja millaista työtä kotimaassa voidaan tehdä – ja ennen kaikkea millaisia töitä kustannustehokkuuden näkökulmalta kannattaa teettää, nousevat perinteiset terveydenhuollon ja hoitoalan työt pysyvimpien työpaikkojen kärkeen. Päiväkodin opettajaa tai kotisairaanhoitajaa ei voi ulkoistaa halpatyövoimamaahan. Kun taas erilaiset ohjelmistokehittäjän ja puhelinpalveluneuvojan toimenkuvat on helposti siirrettävissä ulkomaille.Ammattia ja koulutusta harkitsevan kannattaa oman kiinnostuksen lisäksi miettiä miltä alalta saa todennäköisemmin töitä. Moniosaaminen on haluttua, sillä usealla alalla on tarvetta laajalle tietämykselle, eikä monikaan vuosittain valmistuvista opiskelijoista välttämättä pitäydy samassa ammatissa koko uraansa. Laaja tietopohja mahdollistaa uran vaihtamisen ja liikkumisen alalta toiselle.

Liikelahja

Posted by Jeramie Bergstrom on December 05, 2015
Vinkit / Comments Off on Liikelahja

gift Liikelahjojen, eli profiilituotteiden antaminen hyville asiakkaille on nykypäivänä menestyvillä yrityksillä ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Liikelahjasta profiilituotteen tekee se, että tuotteeseen, kuten esimerkiksi kuulakärkikynään, on painettu firman logo ja yhteystiedot. Profiilituotteen antamisella asiakkaalle yritys haluaa varmistaa sen, että asiakas muistaa ostaa kyseisen yrityksen palveluita tai tuotteita myös jatkossa. Laadukkaat liikelahjat yritys voi tilata suoraan netin kautta, tai käydä tutustumassa valikoimiin liikelahjoja myyvässä liikkeessä paikan päällä. Liikelahjojen antamiseen toiselle yritykselle, tai oman firman työntekijälle, koskevat tietyt lait ja säännöt, jotka tulee ottaa huomioon lahjaa annettaessa. Suoranaisesti rahan antaminen katsotaan lahjonnaksi, joten lakeja ja sääntöjä noudatetaan antamalla lahja toisenlaisessa muodossa kuin rahana.

Lainmukaiset liikelahjat ja palkkiot

Suomen laki asettaa tiettyjä rajoituksia liikelahjojen antamiseen ja vastaanottamiseen. Seuraavia lahjoja muun muassa ei koskaan sallita annettaviksi tai saataviksi:

  • Käteinen raha tai sen vastineet
  • Säädyttömät tai laittomat tuotteet ja palvelut
  • Tietynlaisen lahjan pyytäminen
  • Lahjat, jotka annetaan ennen toivottua liikepäätöstä tai kauppaa
  • Henkilöille, jotka edustavat valtiota
  • Laissa kiellettyjä lahjoja

Verotuksellisia seuraamuksia voi myös tulla lahjan antajalle, jos hän ei tutustu etukäteen verottajan ohjeisiin. Työntekijälle voi muun muassa antaa verottomasti tavanomaisen tai kohtuullisen merkkipäivälahjan, esimerkiksi työntekijän hääpäivänä tai 50-vuotispäivänä, jos lahja on annettu muuna kuin rahana, tai siihen verrattavana suorituksena. Esimerkiksi S-ryhmän euromääräiset lahjakortit ovat veronalaista tuloa. Kukat, tai lahjaksi ostettu vaate taas eivät ole verotettavaa tuloa. Sääntöihin ja lakeihin on syytä tutustua huolella, ennen liikelahjojen antamista, ettei yritykselle tulisi jälkipyykkiä verottajan suunnasta.

Keskitä yrityksesi toiminta nettiin

Posted by Jeramie Bergstrom on October 25, 2015
Vinkit / Comments Off on Keskitä yrityksesi toiminta nettiin

Oman yrityksen perustaminen on monen unelma. Nykypäivänä se on verrattain helppoa, jo melko pienilläkin investoinneilla voi päästä käyntiin ja tavoittaa hiljalleen yhä enemmän asiakkaita. Jos sinulla on mielessäsi loistava liikeidea, kannattaa uskaltaa ottaa ensimmäinen askel omaa yritystä kohti. Yrityksen perustamiseen liittyy paljon asioita, joita kannattaa kuitenkin ottaa huomioon ja joihin on hyvä perehtyä perusteellisesti etukäteen. Uusille yrittäjille tarjotaan kursseja ja tietopaketteja, joiden avulla pääsee helpommin alkuun.

Nettisivut pystyyn

Yksi merkittävistä seikoista yrityksen perustamisen kannalta on yrityksen näkyminen internetissä. Kaiken avain on toimivat ja selkeät kotisivut, jotka esittelevät tarjoamasi tuotteen tai palvelun perusteellisesti ja joilta löytyy myös asiakaspalvelun yhteystiedot. Vaikka pyörittäisit firmaasi vielä yksin, on ehdottoman tärkeää jo asiakkaiden luottamuksen saavuttamisen kannalta olla tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse. Jos myyt tuotteitasi verkkosivusi kautta, on tärkeää, että maksuliikenne pelaa moitteettomasti ja että saat tarvittaessa tukea pankkipalvelujentarjoaltasi nopeasti. Maksuliikenteen häiriöt karkottavat asiakkaat nopeasti ja menetetty asiakas tuskin palaa sivuillesi uudelleen, jos ostokokemus oli huono tai hidas. Jos et itse hallitse verkkosivujen suunnittelutaitoja, on niiden luomiseen hyvä palkata ammattilainen. Säästät aikaa ja tulos on usein huomattavasti parempi. Alkuvaiheen investoinnista on hyötyä tulevaisuudessa. Kun nettisivusi toimivat ja näyttävät hyviltä, on niitä helppo markkinoida myös sosiaalisten medioiden, kuten Facebookin, Instagramin ja blogimaailman kautta.

Hyviä esimerkkejä toimivista sivuista

Muotia myydään paljon netissä ja mikä onkaan sen mukavampaa kuin shoppailla vaatekaapin täydennystä mukavasti kotisohvalta. Verkossa toimivien vaatekauppojen elinehto ovat tyylikkäät ja inspiroivat kotisivut, jotka antavat tarpeeksi tietoa tuotteista ja joilta löytyy myös toimivat kokotaulukot. Hyvä vaatekauppa netissä on Nelly.com, joka on edelläkävijä laadukkaiden muotiverkkokauppojen segmentissä. Urheiluvarusteiden saralla esimerkkinä hyvästä sivusta voidaan mainita Xxl.fi, joka myy laajoja valikoimia urheiluvaatteita ja -varusteita edulliseen hintaan. Pelisivustoilla tärkeää on ajankohtaisten tarjouksien ja uutisten löytyminen, sekä kattavat tiedot pelivalikoimista. Ennen omien verkkosivujen suunnittelun aloittamista onkin hyvä tutustua muihin toimiviin verkkosivuihin ja napata ideoita ja inspiraatiota.

Yrittäjyys

Posted by Jeramie Bergstrom on August 01, 2015
Vinkit / Comments Off on Yrittäjyys

On olemassa monta syytä perustaa oma yritys, mutta yksi tärkeimmistä syistä on kenties vapaus päättää omista työasioista ja yrityksen toiminnoista. Moni meistä haluaisi olla riippumaton muista ja samalla tienata rahaa. Yrittäminen tarjoaa tällaiselle henkilölle hyvät mahdollisuudet toteuttaa itseään omassa työssään. Toinen henkilö saattaa aloittaa yritystoiminnan sen takia, koska hänellä on hyvä liikeidea, jota hän haluaisi kokeilla. Liikeidean tukemiseksi tarvitaan yleensä hyvää osaamista jossakin asiassa, josta voidaan tehdä oman yrityksen kilpailuetu. Henkilö saattaa myös innostua toisen yrittäjän esimerkistä tai päästä jatkamaan jo olemassa olevaa yritystoimintaa.

Mitä yrittäjyys vaatii?

Kaikesta tärkeintä yrityksen perustamisessa on kuitenkin halu yrittää. Ilman motivaatiota on vaikea lähteä jatkamaan tai rakentamaan yritystoimintaa. Ensiksi tarvitaan myös hyvän yritysidean ja ammattitaidon jossakin asiassa. Kaiken lisäksi tulee myös muistaa, että yrityksen perustaminen on aina tietyn riskin ottamista ja yrittäjän päivä voi helposti venyä pitkäksi. Näin ollen yrittäjän tulee valita mieluummin sellainen liiketoiminta, joka kiinnostaa häntä ja hän olisi valmis tekemään paljon töitä sen parissa. Jotta liiketoiminnasta tulisi menestyksekästä, yrittäjän tulisi toteuttaa sellainen idea, joka pystyisi tuomaan asiakkaalle lisäarvoa, josta hän olisi myös valmis maksamaan.

Elämäntapayrittäjyys

Yksi mielenkiintoisimmista tavoista yrittää on kenties elämäntapayrittäjyys. Elämäntapayrittäjä rakentaa liiketoiminnan oman harrastuksen ympärille. Tällä tavalla yrittäjä voi tehdä mielekästä työtä oman harrastuksen parissa. Tämän voidaan ajatella olevan paras mahdollinen tilanne, sillä henkilö pystyy yhdistämään harrastuksen ja työnteon. Ennen varsinaisen yrityksen perustamista kannattaa tutustua jo olemassa oleviin samantyyppisiin palveluihin ja tuotteisiin. Tämän avulla yrittäjä voi selvittää, mikäli hänen liiketoiminnalle olisi tilaa markkinoilla. Yritys-Suomi-palvelun sivuilta voi käydä lukemassa lisää vinkkejä oman yrityksen perustamiseen.Yhteenvetona voidaan sanoa, että oman yrityksen perustaminen on erittäin hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaisi tehdä omannäköistä liiketoimintaa. Yrittäjyydessä yhdistyvät vapaus päättää omasta työstä, luovuuden käyttö ja myös riskien ottaminen. Menestyvän yrittäjän ominaisuuksiin kuuluvat mm. hyvä motivaatio, ahkeruus ja alan kokemus. Ennen toiminnan käynnistämistä kannattaa myös tutustua markkinoihin.