Ensiavun merkitys

Posted by Jeramie Bergstrom on October 23, 2020
Vinkit

Kun tapahtuu äkillinen loukkaantuminen tai onnettomuus, sairastuminen tai sairaskohtaus, tarvitaan pikaista ensiapua. Apu voi esimerkiksi estää pahemman loukkaantumisen, vähentää kipuja ja muita oireita, ja vakavimmissa tapauksissa sillä voidaan jopa pelastaa henkiä. Ensiaputietojen ja -taitojen merkitystä ei voi korostaa liikaa, ja itse kunkin kannattaa panostaa tietojensa ajantasaisuuteen ja taitojensa harjoitteluun. Tositilanteita varten niin kotoa, harrastuksista, autosta kuin työpaikalta tulisi löytyä tietty valikoima myös hyvälaatuisia ja toimivia ensiaputarvikkeita.

Tärkeitä taitoja

Elämän aikana ensiaputaidot voivat tulla tarpeeseen varoittamatta niin kotona, kyläpaikassa, tien päällä kuin töissä asiakastapaamisessa. Hätätilanteissa soitto hätäkeskukseen tulee tehdä viivyttelemättä, mutta myös ensiapu voi osoittautua kultaakin kalliimmaksi. Erilaisten haavojen sitominen ja verenvuodon tyrehdyttäminen painamalla on syytä hallita. Jos uhri on ollut onnettomuudessa tai löydät ihmisen tajuttomana, on tärkeää osata huolehtia hengityksen turvaamisesta. Vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii ripeyttä ja tekniikan tuntemista. Elottomalta vaikuttava henkilö voi tarvita painelu-puhalluselvytystä.

Harjoittele ja tutustu apuvälineisiin

Koska hätätilanne voi tulla vastaan milloin tahansa, viisas opettelee jo ennen tositilanteita ja pitää ensiaputaitonsa päivitettynä. Teoriatietoa löytää netistä helposti. Pelkän lukemisen lisäksi kannattaa kuitenkin osallistua myös ensiapukursseille, sillä niillä esimerkiksi painelu-puhalluselvytystä ja Heimlichin otetta pääsee harjoittelemaan käytännössä elvytysnukkejen ja harjoitusliivien avulla. Samoin pääset harjoittelemaan jo monista julkisista tiloista ja työpaikoilta löytyvän defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Laite, josta voit lukea täältä lisää, on korvaamattoman tärkeä sydämenpysähdyksen kohdatessa.