Työura LVI-alalla

Posted by Jeramie Bergstrom on June 30, 2015
Vinkit

Talotekniikka käsittää kiinteistöjen ja niihin kuuluvien toimintojen järjestämistä. Jotta rakennus olisi käyttökelpoinen, sisällä on oltava toimiva lämmitys, vedenkulku sekä terveellinen, hengitettävä ilma. LVI-alan työntekijät siis keskittyvät näiden toimintojen suunnitteluun, asentamiseen ja huoltoon. Ala on erittäin laaja ja se työllistää noin 25 000 henkilöä monessa eri kapasiteetissa. Meidän kaikkien on asuttava jossakin, joten työsarka ei tule hupenemaan. Kyseessä on pitkälti koko kansan terveys, viihtyisyys sekä energian kulutus. Eikä ole kysymys pelkästään asumisesta, vaan myös ammattikohtaisista työ- sekä varastotiloista, joiden edellytykset ja tarpeet vaihtelevat suuresti.Koulutustasoja on kolme, plus aikuiskoulutus, joka tähtää ammattia uudelleen suunnittelevien koulutukseen. Pohjakoulutuksena on ammatillinen peruskoulutus, joka päättyy perustutkintoon. Ammattikorkeakouluista valmistuvat esimerkiksi rakennusmestarit ja LVI-alan insinöörit. Teknisistä yliopistoista valmistuvat diplomi-insinöörit, jotka sijoittuvat monesti tutkimustyöhön ja tuotekehitysaloille.

Kysyntää riittää tulevaisuudessa

Alalla siis tarvitaan niin suunnittelijoita kuin myyjiäkin, asentajista puhumattakaan. Työsarkaan kuuluvat myös johtoaseman tehtävät ja ala on suosiollinen myös yksityisyrittäjille.Ala on varsin koneellistunutta, joten se ei välttämättä ole ruumiillisesti raskasta. LVI tarjoaa työmahdollisuuksia myös naisille, ja aloittaessasi ammatin, sitä on helppo kehittää mielekkääseen suuntaan omiin henkilökohtaisiin olosuhteisiin soveltaen. Ala ei ole varsinaisesti riippuvainen rakennusteollisuudesta, sillä vaikka uutta ei rakennettaisikaan, joudutaan vanhoja systeemejä aika-ajoin korjaamaan tai uusimaan. Kehitys ei pysähdy tälläkään alalla – etenkään tietokoneiden toimintojen avustaessa asumista sekä kuten mainittu, kulutettavan energiamäärän vähentämiseen liittyvien seikkojen ansiosta.