Vastuullinen yritys huolehtii työturvallisuudesta

Posted by Jeramie Bergstrom on January 30, 2023
Vinkit

Työturvallisuudesta huolehtiminen on lakisääteistä jokaisessa yrityksessä, ja tietoa sen toteuttamiseen on helposti löydettävissä. Vapaaehtoisesta riskienhallinnasta ja vahinkojen ennaltäehkäisystä huolehtiminen on nykyään yhä tärkeämpi osa yritysten imagoa sekä vastuullista toimintaa, ja ne ovatkin tärkeimpiä asioita turvallisen työympäristön luomisessa.

Työntekijöiden turvallisuutta pystytään lisäämään koulutuksella, selkeällä ohjeistuksella ja ajantasaisella välineistöllä. Suomessa on tarjolla paljon erilaisia työturvallisuuskorttikoulutuksia, joista osa on pakollisia tietyissä työympäristöissä, joten niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää osana oman yrityksen turvallisuusstrategiaa.

Huomio vahinkojen estämiseen

Kukaan ei toivo vahinkoja, mutta silti niitä voi aina tapahtua, vaikka niiden estämiseen olisi panostettu riittävästi ja ohjeistus kunnossa. Työntekijät ovat yrityksen tärkein resurssi, joten on tärkeää, että esihenkilö huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista sekä taitojen ylläpitämisestä muuttuvassa työympäristössä ja uutta teknologiaa käyttöön otettaessa. Erityisesti täytyy kiinnittää huomiota siihen, että henkilöstö on saanut riittävän ensiapukoulutuksen vahinkojen varalta.

Muista tarpeelliset ensiaputarvikkeet

Pelkät hyvät ensiaputaidot eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvittavat ensiaputarvikkeet täytyy olla helposti saatavilla. Eri yrityksissä voi tapahtua eri tyyppisiä onnettomuustilanteita, joten ensiaputarvikkeet kannattaa hankkia juuri sen työpaikan tarpeet huomioiden. Tärkeää on myös muistaa pitää huolta, että jo hankitut välineet ovat aina kunnossa.

Panostus kannattaa

Yrityksille panostaminen työturvallisuuteen maksaa itsensä takaisin vähempinä onnettomuuksina ja niiden aiheuttamina poissaoloina. Sen lisäksi se tekee työpaikasta luotettavan ja halutun niin entisten työntekijöiden kuin uusienkin hakijoiden silmissä.